Ambulantní služba

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen „ZOSS“)

§ 33 - Formy poskytování sociálních služeb

  1. Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní.
  2. Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb.
  3. Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování.
  4. Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí.

Ambulantní pečovatelské služby poskytujeme ve vypůjčených prostorách zřizovatele. Jedná se o tzv. střediska osobní hygieny (SOH) v Domě s pečovatelskou službou Pod Kalvárií 90, Napajedla a v Domě s pečovatelskou službou Sadová 1554, Napajedla, kam uživatel dochází, případně je zaměstnanci PS dovážen.

Mezi ambulantní služby patří zejména pomoc při osobní hygieně, pomoc při péči o vlasy a nehty.

Tato služba je poskytována v pracovní dny na základě uzavřené dohody.