Terenní služba

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen „ZOSS“)

§ 33 - Formy poskytování sociálních služeb

 1. Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní.
 2. Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb.
 3. Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování.
 4. Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí.

Terenní pečovatelská služba

 • Je poskytována v přirozeném prostředí uživatele na adrese uvedené ve smlouvě.
 • Je poskytována v naší spádové oblasti v okolních 7 obcích: Halenkovice, Komárov, Napajedla, Oldřichovice, Pohořelice, Spytihněv a Žlutava.
 • Je poskytována individuálně v dohodnutý den a čas, který je uvedený ve smlouvě.
 • Je poskytována pracovníky v sociálních službách, kteří službu poskytují v domácnosti a to za pomocí prostředků uživatele.

V průběhu realizace je kladen důraz:

 • na individuální potřeby uživatele
 • na podporu dovedností a schopností.

Prostřednictvím individuálního plánování jsou zjišťovány potřeby a přání uživatele, které jsou následně rozvrženy do plánu nastavených činností.

Základní činnosti

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání a svlékání, při prostorové orientaci, pomoc při přesunu na invalidní vozík či lůžko, …)
 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu ( např. pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC, …)
 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy ( např. pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití, …)
 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti ( nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla, pomoc při běžném úklidu, …)
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na úřady, do institucí poskytujících veřejné služby, …)
 6. Základní sociální poradenství

Fakultativní (doplňkové) činnosti

 1. Dohled (zajištění dohledu nad užitím léků či jídla a pití, v době kdy rodina není doma)
 2. Použití vozidla pečovatelské služby.

Fakultativní služby nelze poskytovat samostatně, tzn. není-li poskytována potřebná péče ze základních činností.