Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace je závislá na finanční podpoře.

2024

Schvalený rozpočet příspěvkové organizace 2024

Schválený střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace na roky N+2

V ROCE 2024 NÁS PODPORUJÍ

Město Napajedla
ve výši 3 418 000,- Kč – z rozpočtu města

Zlínský kraj

poskytl návratnou finanční výpomoc z rozpočtu Zlínského

kraje (dále jen „NFV“) ve výši 781 000,00 Kč (slovy: sedm set osmdesát jeden tisíc korun českých)

pro zajištění plynulého financování sociálních služeb v prvním čtvrtletí roku 2024.

Obec Žlutava
dotace ve výši 30 000,- Kč  z rozpočtu obce

Obec Pohořelice
dar ve výši 15 000,- Kč

Naši sponzoři