Ceník služeb

Úhrady za služby se započítávají dle platného sazebníku PS Napajedla a stanoví se dle skutečného času stráveného u uživatele a dalších nákladů jako je čas na cestě. U úkonu zprostředkování kontaktu jsou započítány i ujeté kilometry. Pokud poskytování úkonu sociální služby včetně času nezbytného k jeho zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Sazebník úhrad Pečovatelské služby Napajedla, příspěvkové organizace

Základní činnosti poskytované dle § 6 odst. 1 a 2 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.

Základní služby

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

130,- Kč/hod

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

130,- Kč/hod

pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním prostoru

130,- Kč/hod

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

130,- Kč/hod

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

pomoc při úkonech osobní hygieny

130,- Kč/hod

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

130,- Kč/hod

pomoc při použití WC

130,- Kč/hod

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

dovoz nebo donáška jídla

20,- Kč/úkon

dovoz nebo donáška dalšího jídla do stejné domácnosti

10,- Kč/úkon

pomoc při přípravě jídla a pití

130,- Kč/hod

příprava a podání jídla a pití

130,- Kč/hod

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

běžný úklid a údržba domácnosti

130,- Kč/hod

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např. sezónního, po malování)

130,- Kč/hod

donáška vody

130,- Kč/hod

topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

130,- Kč/hod

běžné nákupy a pochůzky

130,- Kč/hod

velký nákup (např. týdenní, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti)

130,- Kč/hod

praní a žehlení ložního prádla, případně jeho drobné opravy

60,- Kč/kg

praní a žehlení osobního prádla, případně jeho drobné opravy

60,- Kč/kg

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovázení např. k lékaři,  na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

130,- Kč/hod

Fakultativní služby

dohled

130,- Kč/hod

doprovod klienta na místo určení dle jeho požadavku a použití vozidla PS počítá se od počátku do konce cesty – od a do sídla PS

130,- Kč/hod

použití vozidla, počítá se od počátku do konce cesty – od a do sídla PS

10,- Kč/km