Ceník služeb

Úhrady za služby se započítávají dle platného sazebníku PS Napajedla a stanoví se dle skutečného času stráveného u uživatele a dalších nákladů jako je čas na cestě. U úkonu zprostředkování kontaktu jsou započítány i ujeté kilometry. Pokud poskytování úkonu sociální služby včetně času nezbytného k jeho zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Sazebník úhrad Pečovatelské služby Napajedla, příspěvkové organizace

Základní činnosti poskytované dle § 6 odst. 1 a 2 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.

Základní činnosti

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu                                                                                                                    130,- Kč/hod

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu                                                                                     130,- Kč/hod

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy                                                                                                                               130,- Kč/hod

dovoz nebo donáška jídla

20,- Kč/úkon

dovoz nebo donáška dalšího jídla do stejné domácnosti

10,- Kč/úkon

Pomoc při zajištění chodu domácnosti                                                                                                                                                  130,- Kč/hod

praní a žehlení osobního prádla, případně jeho drobné opravy

60,- Kč/kg

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím                                                                                                                   130,- Kč/hod

Fakultativní činnosti

Dohled

130,- Kč/hod

Doprovod klienta na místo určení dle jeho požadavku, počítá se od počátku do konce cesty – od a do sídla PS                        130,- Kč/hod

Použití vozidla, počítá se od počátku do konce cesty – od a do sídla PS

10,- Kč/km