Pečovatelská služba

Napajedla

Zřizovatel: Město Napajedla

O nás

Posláním naší služby je pomoc a podpora uživatelům v jejich domácím prostředí

Jsme sociální služba a postupujeme dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. 
Jsme tu pro ty, kteří si kvůli nepříznivému zdravotnímu stavu nebo životní situaci nemohou obstarat své potřeby sami, nedostačuje pomoc rodiny, přátel či dostupných veřejných služeb.
Společně zmapujeme limity a sestavíme plán péče na míru.

 

Naše služby

Terenní služby

Terénní pečovatelské služby poskytujeme přímo u vás doma. Pomůžeme tak, abyste si mohli sami udělat vše, co zvládnete, a doplníme vás tam, kde vaše možnosti končí.

Ambulatní služba

Ambulantní pečovatelské služby poskytujeme ve středisku osobní hygieny (SOH) v Domě s pečovatelskou službou Pod Kalvárií 90, Napajedla a v Domě s pečovatelskou službou Sadová 1554, Napajedla, kam je možné přijít, případně vás můžeme přivést naším vozidlem.

Komu služby poskytujeme

Osobám v nepříznivé sociální situaci, které mají z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, přičemž tuto pomoc nemohou zajistit rodinní příslušníci, blízcí  nebo veřejně dostupné služby.