Pečovatelská služba Napajedla

O nás

oddělovací linka

Pečovatelská služba Napajedla je příspěvková organizace města Napajedla a je zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb u Krajského úřadu Zlínského kraje jako terénní a ambulantní služba.

o nás
pomocné ruce

Poslání

oddělovací linka

Pomoc uživatelům při každodenních činnostech tak, aby mohli co nejdéle pobývat v přirozeném prostředí. Zajistit takový rozsah a formu pomoci a podpory, aby byla zachována lidská důstojnost.

Služba je určena

oddělovací linka

Osobám v nepříznivé sociální situaci, které mají z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, přičemž tuto pomoc nemohou zajistit rodinní příslušníci nebo jiné osoby.

Cílová skupina

  • senioři
  • osoby se zdravotním postižením
komu je služba je určena
na co je služba zaměřena

Služba je zaměřena

oddělovací linka

Na pomoc při zvládání běžných životních potřeb, které nelze zajistit jiným běžně dostupným způsobem. Služba je vykonávána odborně, kvalifikovaným personálem, přímo v domácnostech uživatelů.

Služba je dosažitelná

oddělovací linka

Pro obyvatele Napajedel a spádových obcí Halenkovic, Žlutavy, Oldřichovic, Pohořelic a Komárova. Denně od 7:00 do 20:00 hodin v závislosti na nasmlouvaných úkonech.

pomocná mapa

Fotogalerie

oddělovací linka
dosažitelná služba
obrázek ambulantní služba 1
obrázek ambulantní služba 2
obrázek ambulantní služba 3
obrázek terénní služba 1