Pečovatelská služba Napajedla

O nás

Pečovatelská služba Napajedla je příspěvková organizace města Napajedla a je zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb u Krajského úřadu Zlínského kraje jako terénní a ambulantní služba.

Poslání

Pomoc uživatelům při každodenních činnostech tak, aby mohli co nejdéle pobývat v přirozeném prostředí. Zajistit takový rozsah a formu pomoci a podpory, aby byla zachována lidská důstojnost.

Služba je určena

Osobám v nepříznivé sociální situaci, které mají z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, přičemž tuto pomoc nemohou zajistit rodinní příslušníci nebo jiné osoby.

Cílová skupina

  • senioři
  • osoby se zdravotním postižením

Služba je zaměřena

Na pomoc při zvládání běžných životních potřeb, které nelze zajistit jiným běžně dostupným způsobem. Služba je vykonávána odborně, kvalifikovaným personálem, přímo v domácnostech uživatelů.

Služba je dosažitelná

Pro obyvatele Napajedel a spádových obcí Halenkovic, Žlutavy, Oldřichovic, Pohořelic a Komárova. Denně od 7:00 do 20:00 hodin v závislosti na nasmlouvaných úkonech.

Fotogalerie