Pečovatelská služba

Napajedla

Zřizovatel: Město Napajedla

O nás

Pečovatelská služba
Napajedla, příspěvková organizace

Pečovatelská služba Napajedla je příspěvková organizace města Napajedla.
Je zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb u Krajského úřadu Zlínského kraje.

Identifikátor služby: 9913187.
Typ služby: terénní a ambulantní.

Posláním služby je pomoc a podpora uživatelů v domácím prostředí.

Naše služby

Terenní služby

Terénní pečovatelské služby poskytujeme přímo u vás doma. Pomůžeme tak, abyste si mohli sami udělat vše, co zvládnete, a doplníme vás tam, kde vaše možnosti končí.

Ambulatní služba

Ambulantní pečovatelské služby poskytujeme ve středisku osobní hygieny (SOH) v Domě s pečovatelskou službou Pod Kalvárií 90, Napajedla a v Domě s pečovatelskou službou Sadová 1554, Napajedla, kam je možné přijít, případně vás můžeme přivést naším vozidlem.

Komu služby poskytujeme

Osobám v nepříznivé sociální situaci, které mají z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, přičemž tuto pomoc nemohou zajistit rodinní příslušníci nebo jiné osoby.