Pečovatelská služba Napajedla

Ceník

Úhrady za služby se započítávají dle platného sazebníku PS Napajedla a stanoví se dle skutečného času stráveného u uživatele a dalších nákladů jako je čas na cestě. U úkonu zprostředkování kontaktu jsou započítány i ujeté kilometry. Pokud poskytování úkonu sociální služby včetně času nezbytného k jeho zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Sazebník úhrad Pečovatelské služby Napajedla, příspěvkové organizace

Základní činnosti poskytované dle § 6 odst. 1 a 2 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.

Základní služby      
    terénní služba DPS
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:      
pomoc a podpora při podávání jídla a pití   100,- Kč/hod 100,- Kč/hod
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek   100,- Kč/hod 100,- Kč/hod
pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním prostoru   100,- Kč/hod 100,- Kč/hod
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík   100,- Kč/hod 100,- Kč/hod
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:      
pomoc při úkonech osobní hygieny   100,- Kč/hod 100,- Kč/hod
pomoc při základní péči o vlasy a nehty   100,- Kč/hod 100,- Kč/hod
pomoc při použití WC   100,- Kč/hod 100,- Kč/hod
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:      
dovoz nebo donáška jídla   20,- Kč/úkon 15,- Kč/úkon
dovoz nebo donáška dalšího jídla do stejné domácnosti   10,- Kč/úkon 10,- Kč/úkon
pomoc při přípravě jídla a pití   100,- Kč/hod 100,- Kč/hod
příprava a podání jídla a pití   100,- Kč/hod 100,- Kč/hod
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:      
běžný úklid a údržba domácnosti   100,- Kč/hod 100,- Kč/hod
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např. sezónního, po malování)   100,- Kč/hod 100,- Kč/hod
donáška vody   100,- Kč/hod x
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení   100,- Kč/hod x
běžné nákupy a pochůzky   100,- Kč/hod 100,- Kč/hod
velký nákup (např. týdenní, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti)   100,- Kč/hod 100,- Kč/hod
praní a žehlení ložního prádla, případně jeho drobné opravy   50,- Kč/kg 50,- Kč/kg
praní a žehlení osobního prádla, případně jeho drobné opravy   50,- Kč/kg 50,- Kč/kg
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:      
doprovázení k lékaři, do školského zařízení, zaměstnání, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět   100,- Kč/hod 100,- Kč/hod
Fakultativní služby      
    terénní služba DPS
dohled   100,- Kč/hod 100,- Kč/hod
doprava klienta k provedení úkonu do SOH DPS Napajedla a zpět 20 Kč Napajedla, 50 Kč mimo sídlo PS 20,- Kč Napajedla, mimo Napajedla 50,- Kč  
doprovod klienta na místo určení dle jeho požadavku a použití vozidla PS počítá se od počátku do konce cesty - od a do sídla PS   100,- Kč/hod včetně čekání na klienta 6,- Kč/km 100,- Kč/hod včetně čekání na klienta 6,- Kč/km
použití vozidla PS při základních úkonech bodu e) počítá se od počátku do konce cesty - od a do sídla PS   6,- Kč/km 6,- Kč/km